Gezinsbegeleiding

Problemen van een gezinslid hebben altijd invloed op andere gezinsleden. Tijdens de orthopedagogische begeleiding van Gezin & Gehechtheid vinden opvoeder en jongere/kind een betere omgang met elkaar en maken we opvoeden en opgroeien leuker en makkelijker. Allereerst onderzoeken we wat het probleem is, hoe deze is ontstaan en hoe deze in stand wordt gehouden. Als we samen begrijpen wat er precies aan de hand is en hoe we dat kunnen verhelpen, dan start de gezinsbegeleiding. Gezinsbegeleiding bestaat uit observaties, gesprekken, coaching en bij jonge kinderen vaak ook oefeningen en video home training. Tijdens de gezinsbegeleiding vinden gezinsleden een betere omgang met elkaar. Hieronder staan de evidence based interventies beschreven die vanuit G&G worden ingezet als gezinsbegeleiding. Wil je weten hoe anderen de begeleiding hebben ervaren? Lees de reviews.

 

Onderzoek

Door een verklarende analyse uit te voeren, begrijpen jeugdige, ouders en de orthopedagoog hoe de klachten waarmee de jeugdige is aangemeld zijn ontstaan en in stand worden gehouden. Vervolgens kan behandeling van het probleem worden ingezet op de oorzaken van het probleem. Ook kunnen de factoren die ervoor zorgen dat het probleem blijft bestaan, worden aangepakt. 

Bij 0-8 jarigen wordt de kwaliteit van de ouder-kind interactie onderzocht. Dit wordt gedaan volgens een OKI-meting op basis van een spelmoment tussen ouder en kind. Dit is nodig om te weten welke vorm van gezinsbegeleiding het beste ingezet kan worden. 

Bij jeugdigen van 8-12 jaar wordt onderzocht of en hoe zij steun zoeken bij hun verzorgers als zij bang, boos, verdrietig zijn of pijn of stress hebben. En hoe effectief dit is. We kunnen ook zien welke factoren verbeterd kunnen worden, zodat dit meegenomen kan worden in de gezinsbegeleiding. Dit gebeurd door een deel van het gehechtheidsbiografisch interview af te nemen en te kijken in hoeverre daar SBS Knowledge in naar voren komt. 

 

Gezinsbegeleiding

 

12-18 jarigen | Attachment Based Family Therapy 

16 – 20 gesprekken in 6 – 9 maanden

ABFT staat voor Attachment Based Family Therapy en is een korte en effectieve evidence-based interventie van 16-20 psychotherapeutische gesprekken. Het is oorspronkelijk ontwikkeld voor jongeren van 12-18 jaar met depressieve en/of suïcidale gedachten en hun ouders (en bredere context). De interventie is breder toepasbaar en effectief bij adolescenten met andere problemen. Vaak zijn deze jongeren gestopt met het zoeken van ouderlijke steun bij hun problemen. ABFT helpt (onderliggende) conflicten in het gezin te ontdekken en vertrouwensbreuken te herstellen. Vervolgens kunnen de problemen binnen een veilig gezinsklimaat aangepakt worden. Er is sterk bewijs voor de effectiviteit van de interventie. 

1-6 jarigen | Videofeedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline

7 huisbezoeken in 4 maanden

VIPP-SD is een evidence based methode om de interactie tussen ouder en kind te verbeteren en een sensitieve manier van disciplineren aan te leren. Het is gebaseerd op de hechtingstheorie. Tijdens zeven huisbezoeken worden korte video-opnames gemaakt van een spelsituatie tussen ouder en kind. Door dit samen terug te kijken, worden interactie-patronen ontdekt. Ik help met het positief veranderen van deze patronen, zodat de ouder-kind relatie verbeterd. Dit is om de interacties binnen het gezin en de ontwikkeling van het kind te bevorderen. Hierdoor leren we het kind beter kennen en brengen positiviteit in de thuissituatie. Zo wordt de ouder-kind relatie positief beïnvloed en een gezonde manier van disciplineren beoefend. Deze interventie bestaat uit zeven huisbezoeken en is zeer effectief bewezen volgens het Nederlands Jeugd Instituut.

Ouders van 3-18 jarigen | Schematherapie voor ouders

4 gesprekken in 4 weken

De manier waarop je de wereld om je heen ziet en betekenis geeft, hangt af van wat je hebt geleerd in je leven. Het kan zijn dat je hebt geleerd dat anderen niet te vertrouwen zijn of dat een kind huilt om iets op slinkse wijze voor elkaar te krijgen. De manier waarop je zelf bent opgegroeid heeft effect op hoe jij je kinderen opvoed. Soms wil je als ouder je kind anders opvoeden dan hoe je zelf bent grootgebracht. Schematherapie voor ouders is gericht op het doorbreken van intergenerationele hechtingsproblematiek. Ouders leren hun eigen modi en schema’s te herkennen en krijgen inzicht in hoe deze zijn ontstaan. Dit inzicht wordt verkregen door samen praktische voorbeelden uit de eigen thuissituatie te analyseren. Dit inzicht helpt om bewust vanuit een gezond schema te kunnen reageren op anderen. 

 

Groepsinterventies

Zwangeren en partners Zwangerschapscursus voor ouders

6 lessen

Double U is een pre- en postnatale cursus voor zwangeren en hun partners, waarin educatie over het opbouwen van een gezonde ouder-kind relatie centraal staat. In de cursus wordt uitgelegd hoe een hechtingsrelatie tussen ouder en kind ontstaat hoe basisvertrouwen wordt opgebouwd. Het effect van lichaamscontact en troosten worden besproken, evenals de belangrijke ontwikkelingen van de baby in het eerste levensjaar die invloed hebben op de ouder-kind relatie.

Ouders in (semi)intramurale zorg | Groepsinterventie In Touch

8 groepssessies

Ouders krijgen acht keer een korte, krachtige uitleg over een thema die met de ouder-kind relatie te maken heeft. Door middel van een opdracht oefenen zij met hun kind met het thema. Het oefenmateriaal bestaat vaak uit speelgoed. Tijdens de oefeningen worden ouder en kind gefilmd en worden de filmfragmenten nabesproken. De ouders zien hun eigen handelen terug en ontvangen daarbij voornamelijk bekrachtiging en soms correctieve en opbouwende feedback. Ouders leren van elkaar omdat ze met elkaar meekijken. De begeleiders en personen in het netwerk van de ouder die een voorbeeldfunctie vervullen ontvangen bijscholing over gehechtheid, zodat er een doorgaande leerlijn geslagen wordt naar het dagelijks leven van de ouder.