Cursus

Orthopedagogenpraktijk Gezin & Gehechtheid is gespecialiseerd in gehechtheid tussen opvoeder en kind. Vanuit de praktijk wordt onderwijs over gehechtheid gegeven aan professionals. 

Cursus Gehechtheid

Wil je opvoeders begeleiden bij het opbouwen en herstellen van de gehechtheidsrelatie of je kennis over gehechtheid weer opfrissen? Meldt je dan aan voor een Cursus Gehechtheid voor Professionals.
 
Na het volgen van deze cursus:
 • Begrijpt de jeugdprofessional wat een gehechtheidsrelatie onderscheid van andere sociale relaties en welke invloeden de gehechtheidsrelatie kan hebben op opvoeder en kind. 
 • Kan de jeugdprofessional de hechtingstheorie in de lijn van de historie plaatsen en begrijpen.
 • Is de jeugdprofessional op de hoogte van de belangrijkste uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van gehechtheid.
 • Kent de jeugdprofessional enkele fysieke processen die betrokken zijn bij het ervaren van veiligheid, stress en emotie.
 • Kan de jeugdprofessional basisvertrouwen, interactie, aanraken, sensitief reageren, huilen, slapen en troosten verbinden aan gehechtheid.
 • Signaleert de jeugdprofessional beschermende en belemmerende factoren door middel van observatie.
 • Kent de jeugdprofessional de beginselen van het begeleiden van opvoeder en kind ten bate van de gehechtheidsrelatie.

*SKJ accreditatie in aanvraag

Totaal: € –

 

InCompany training 

Wil je liever je hele team trainen in het begeleiden van de gehechtheidsrelatie? Schrijf je dan in voor een InCompany Training Gehechtheid voor een cursus op je eigen werkplek.
De cursus is dan eventueel naar meerdere dagdelen uit te breiden om ook de volgende doelen te behalen:
 • De jeugdprofessional is getraind in het bespreken van gehechtheidsthema’s met ouders.
 • De jeugdprofessional is bekwaam de kwaliteit van de gehechtheid te bevorderen in de eerste levensjaren van het kind.
 • De jeugdprofessional kent interventies die een veilige gehechtheid en sensitief opvoedgedrag bevorderen. 
 • De jeugdhulpverlener weet wanneer doorverwijzen nodig is en naar wie.  
 
Doorloop voor de inschrijving voor een InCompany training de volgende twee stappen:

1. Plan de cursus in via:

 
2. Voltooi de inschrijving met betaling via het inschrijfformulier:
Totaal: € –
 
Heb je vragen of wil je iets overleggen? Bel 06-48520013 (Eva van Meeuwen)