Cursus

Orthopedagogenpraktijk Gezin & Gehechtheid is gespecialiseerd in gehechtheid tussen opvoeder en het jonge kind (0-7 jaar). Vanuit de praktijk wordt onderwijs over gehechtheid gegeven aan professionals. 

Cursus Gehechtheid

Wil je opvoeders begeleiden bij het opbouwen en herstellen van de gehechtheidsrelatie of je kennis over gehechtheid weer opfrissen? Meldt je dan aan voor een Cursus Gehechtheid voor Professionals in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Nijkerk.
 
Na het volgen van deze cursus:
 • Begrijpt de jeugdprofessional wat een gehechtheidsrelatie onderscheid van andere sociale relaties en welke invloeden de gehechtheidsrelatie kan hebben op opvoeder en kind. 
 • Kan de jeugdprofessional de hechtingstheorie in de lijn van de historie plaatsen en begrijpen.
 • Is de jeugdprofessional op de hoogte van de belangrijkste uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van gehechtheid.
 • Kent de jeugdprofessional enkele fysieke processen die betrokken zijn bij het ervaren van veiligheid, stress en emotie.
 • Kan de jeugdprofessional basisvertrouwen, interactie, aanraken, sensitief reageren, huilen, slapen en troosten verbinden aan gehechtheid.
 • Signaleert de jeugdprofessional beschermende en belemmerende factoren door middel van observatie.
 • Kent de jeugdprofessional de beginselen van het begeleiden van opvoeder en kind ten bate van de gehechtheidsrelatie.

In de tweede helft van 2023 vinden de cursussen* voor individuele aanmeldingen plaats op:

 • Maandag 11 september van 10:00 – 12:30 uur aan De Boelelaan 1111 in Amsterdam
 • Woensdag 4 oktober van 09:00 – 12:00 uur aan Havenstraat 7B in Nijkerk
 • Vrijdag 10 november van 09:00 – 12:00 uur aan Kipstraat 37 in Rotterdam
 • Donderdag 14 december van 09:00 – 12:00 uur aan Da Costakade 45 in Utrecht

*SKJ accreditatie in aanvraag

Totaal: € –
 

InCompany training 

Wil je liever je hele team trainen in het begeleiden van de gehechtheidsrelatie? Schrijf je dan in voor een InCompany Training Gehechtheid voor een cursus op je eigen werkplek.
De cursus is dan eventueel naar meerdere dagdelen uit te breiden om ook de volgende doelen te behalen:
 • De jeugdprofessional is getraind in het bespreken van gehechtheidsthema’s met ouders.
 • De jeugdprofessional is bekwaam de kwaliteit van de gehechtheid te bevorderen in de eerste levensjaren van het kind.
 • De jeugdprofessional kent interventies die een veilige gehechtheid en sensitief opvoedgedrag bevorderen. 
 • De jeugdhulpverlener weet wanneer doorverwijzen nodig is en naar wie.  
 
Doorloop voor de inschrijving voor een InCompany training de volgende twee stappen:

1. Plan de cursus in via:

 
2. Voltooi de inschrijving met betaling via het inschrijfformulier:
Totaal: € –
 
Heb je vragen of wil je iets overleggen? Bel 06-48520013 (Eva van Meeuwen)