Home

Welkom bij Gezin & Gehechtheid, de orthopedagogenpraktijk met gehechtheid als specialisatie! Je kunt met G&G contact leggen voor systeemonderzoek en gezinsbegeleiding in de thuissituatie (1-18 jaar). Gezinsbegeleiding is mogelijk voor allerlei opvoedvraagstukken en het herstellen of versterken van de relatie russen ouder en jeugdige. Daarbij wordt gebruik gemaakt van evidence-based interventies.                             

                                                 

Eva van Meeuwen
De eigenaar van orthopedagogenpraktijk Gezin & Gehechtheid is Eva van Meeuwen. Eva is opgeleid tot master-orthopedagoog, maatschappelijk werker, GGZ-agoog, ABFT level 1 therapeut en VIPP-SD intervener. Naast eigenaar van Orthopedagogenpraktijk Gezin & Gehechtheid is zij als onderzoeker op het gebied van gehechtheid verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Aanmelden en verwijzen
Jeugdconsulenten van de gemeente Zeewolde en medici van het st. Jansdal ziekenhuis, huisartspraktijken en Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen cliënten naar Orthopedagogenpraktijk Gezin & Gehechtheid doorverwijzen. Dit kan door te bellen naar 06-48520013 of door een verwijsbrief aan de cliënt mee te geven.

Geen wachttijd

Orthopedagogenpraktijk Gezin & Gehechtheid hanteert geen wachtlijst. Er wordt bij aanmelding direct een afspraak ingepland om kennis te maken en te horen welke zorg nodig is in uw gezin. In veel gevallen vindt deze plaats in de week van aanmelding. De hulpverlening wordt direct opgestart.

Kwaliteit

Onze orthopedagogische zorg is van goede kwaliteit. Gezinnen die orthopedagogische zorg van G&G hebben ontvangen, geven aan zeer tevreden te zijn. De borging van deze kwaliteit is beschreven in een kwaliteitsstatuut. Daarin is ook de privacyverklaring en klachtenregeling opgenomen.

PDF Loading…
Kosten en vergoedingen
Orthopedagogenpraktijk Gezin & Gehechtheid is een gecontracteerde jeugdhulp aanbieder in Zeewolde en Harderwijk. Deze gemeenten dragen verantwoordelijkheid voor de bekostiging van de orthopedagogische zorg.