Home

Welkom bij Gezin & Gehechtheid, de orthopedagogenpraktijk met gehechtheid als specialisatie! G&G biedt jeugdhulp en opvoedhulp in de thuissituatie. Je kunt met G&G contact leggen voor gezinsbegeleiding, allerlei opvoedvraagstukken en het herstellen of versterken van de ouder-kind relatie. Daarbij kan – wanneer gewenst – gebruik worden gemaakt van observatiemomenten en/of video home training.                            

                                                 

Eva van Meeuwen
De eigenaar van orthopedagogenpraktijk Gezin & Gehechtheid is Eva van Meeuwen. Eva is opgeleid tot master-orthopedagoog, maatschappelijk werker, GGZ-agoog en VIPP-SD intervener. Naast eigenaar van Orthopedagogenpraktijk Gezin & Gehechtheid is zij als onderzoeker op het gebied van gehechtheid verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Aanmelden en verwijzen
Jeugdconsulenten van de gemeente Zeewolde en medici van het st. Jansdal ziekenhuis, huisartspraktijken en Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen cliënten naar Orthopedagogenpraktijk Gezin & Gehechtheid doorverwijzen. Dit kan door te bellen naar 06-48520013 of door een verwijsbrief aan de cliënt mee te geven.

Geen wachttijd

Orthopedagogenpraktijk Gezin & Gehechtheid hanteert geen wachtlijst. Er wordt bij aanmelding direct een afspraak ingepland om kennis te maken en te horen welke zorg nodig is in uw gezin. In veel gevallen vindt deze plaats in de week van aanmelding. De hulpverlening wordt direct opgestart.

Kwaliteit

Onze orthopedagogische zorg is van goede kwaliteit. Gezinnen die orthopedagogische zorg van G&G hebben ontvangen, geven op een schaal van 1-10 gemiddeld een 9 voor de beleving van kwaliteit! De borging van deze kwaliteit is beschreven in een kwaliteitsstatuut. Daarin is ook de privacyverklaring en klachtenregeling opgenomen.

Kosten en vergoedingen
Orthopedagogenpraktijk Gezin & Gehechtheid is een gecontracteerde jeugdhulp aanbieder in Zeewolde en Harderwijk. Deze gemeenten dragen verantwoordelijkheid voor de bekostiging van de orthopedagogische zorg.